SMLUVNÍ PODMÍNKY

k ubytování v Apartmánu SUN Dolní Morava

uzavřené podle ust. § 2326 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Tyto Smluvní podmínky obsahují:

I. Rezervační podmínky

II. Platební podmínky a ceny

III. Storno podmínky

IV. Provozní řád Apartmánu SUN

V. Provozní řád společných prostor apartmánového domu

VI. Doplňkové informace

VII. Závěrečná ustanovení

Udělením souhlasu se smluvními podmínkami souhlasíte se všemi jejími částmi.

 

Ubytovatel:

Ing. Lucie Hlobilová, Měřičkova 81, 621 00 Brno, IČ: 72384981 Kontaktní údaje: tel. +420 602 562 588, +420 777 829 737, email: info @ apartman-sun.cz, www.apartman-sun.cz

Místo ubytování:

Apartmán SUN Dolní Morava, Dolní Morava 73, 561 69 Dolní Morava GPS: 50.1305806N, 16.7980558E

Označení apartmánu:

číslo 14 Označení sklepní kóje: číslo 115 Označení parkovacího stání: Apartmán 14

Ubytovaný klient:

dále jako Objednatel, Ubytovaný nebo Host

 

 

I. Rezervační podmínky

Rezervací pobytu souhlasí objednatel s těmito smluvními podmínkami a provozním řádem Apartmánu SUN Dolní Morava. Rezervováním termínu v rezervačním systému na stránkách www.apartman-sun.cz, nebo objednáním ubytování emailem na info@apartman-sun.cz je vytvořena objednávka nebo-li předběžná rezervace. Následně je ze strany ubytovatele potvrzen objednateli zvolený termín a objednateli je odeslán email s potvrzením o rezervaci a platebními podklady k úhradě zálohy. Závaznou pro obě strany se rezervace stává v okamžiku připsání zálohové platby na účet ubytovatele.

 

 

II. Platební podmínky a ceny

Po odsouhlasení objednaného/rezervovaného termínu ze strany ubytovatele bude objednateli účtována záloha ve výši 50% z ceny ubytování, jejímž zaplacením a připsáním na účet ubytovatele se rezervace ubytování stává závaznou. Splatnost zálohové faktury je 5 dní. Nezaplacením zálohy v termínu rezervace zaniká.

Doplatek do 100% celkové ceny ubytování a souvisejících poplatků musí být zaplacen nejpozději 30 dnů před rezervovaným termínem. Pokud není cena v tomto termínu doplacena, rezervace termínu zaniká a ubytovatel má právo postupovat dále dle storno podmínek.

Při objednání rezervace v době kratší než 30 dnů od termínu nástupu je požadována platba 100% ceny ubytování včetně souvisejících poplatků do 3 dnů od potvrzení termínu rezervace ze strany ubytovatele. V případě, že nedojde ze strany klienta k platbám v termínech stanovených těmito podmínkami, má právo ubytovatel rezervaci zrušit.

Na Vánoční a Silvestrovské termíny je vyžadována 100% úhrada v okamžiku rezervace a storno tvoří vždy 100 % částky při zrušení pobytu nebo jeho nenastoupení. Uhrazením zálohy i doplatku se rozumí připsání částky na účet ubytovatele.

Ceny za ubytování v Apartmánu SUN jsou uvedeny za celý apartmán / noc a jejich výše je závislá na zvoleném termínu. Konkrétní cena Vám bude zaslána emailem na základě Vaší poptávky.

Cena za ubytování zahrnuje:

- ubytování v apartmánu pro max 4 osoby/noc

- uzamykatelný sklep na sportovní náčiní

- parkování na vyhrazeném parkovacím stání přímo před domem

- wifi

Cena nezahrnuje a bude k ceně připočítáno:

- jednorázový poplatek za ložní prádlo, ručníky a závěrečný úklid apartmánu 1600,- Kč/pobyt

- pobytový poplatek 20,- Kč/osoba/den

 

Od pobytového poplatku jsou osvobozeni:

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci

b) osoby mladší 18 let

 

Cena dále nezahrnuje:

Cena nezahrnuje stravování, vstupy do wellness a bazénu a další služby poskytované v Hotelu Sport. Tyto služby je možné zakoupit zvlášť přímo v Hotelu Sport a provozovatel Apartmánu SUN za ně nenese žádnou odpovědnost.

 

SLEVY SLEVY, AKČNÍ CENY

Slevy z cen ubytování poskytované Apartmánem SUN mají časové ohraničení dle konkrétní slevové akce a sleva nemůže být nijak vymáhána. Slevy se nevztahují na Vánoční a Silvestrovské pobyty. Veškeré slevy jsou slevy na cenu ubytování, nikoliv na související poplatky. Jednotlivé slevy není možné sčítat.

BONUSOVÝ SLEVOVÝ SYSTÉM PRO STÁLÉ HOSTY

Pro již ubytované hosty poskytujeme 10% slevu z ceny ubytování při dalším pobytu. Slevy není možné sčítat se slevami z jiných akcí.

POUKÁZKY

Poukázky v konkrétní hodnotě Kč Apartmán SUN nabízí k zakoupení poukázky na ubytování v hodnotě 1000, 2000, 3000 a 5000 Kč nebo v hodnotě na přání hosta. Poukázky jsou platné jeden rok od data uvedeného na poukázce. Termín si vybírá host dle aktuálních volných termínů dle vlastního výběru. Poukázky není možné směnit za peníze.

Poukázky s % slevou Apartmán SUN může nabídnout svým hostům jako poděkování nebo výhru v soutěži poukázky s % slevou. Sleva bude následně odečtena z aktuální ceny v aktuálně vybraném termínu. Sleva je časově omezena na 1 rok od data uvedeného na poukázce. Slevu není možné sčítat s jinými slevami.

Poukázky na konkrétní počet nocí zdarma Apartmán SUN může nabídnout k prodeji, jako poděkování nebo jako výhru v soutěži i poukázky na konkrétní počet nocí zdarma. Zdarma je v tomto případě cena ubytování. Je nutné uhradit poplatek za úklid, ložní prádlo a ručníky 1200,- Kč/pobyt. Tyto poukázky není možné využít na Vánoční a Silvestrovské pobyty.

 

REGISTRACE K POBYTOVÝM POPLATKŮM

Pobytový poplatek se hradí v ceně ubytování, ale je nutné se ze strany hosta k poplatku registrovat, abychom ho mohli obci uhradit. Každý host, který se ubytuje na Dolní Moravě u kteréhokoliv ubytovatele, vyplní povinně údaje pro přihlášení k rekreačnímu pobytu dle zákona o místních poplatcích.

Registraci je možné udělat prostřednictvím QR kódu, který zasíláme emailem spolu s ubytovacími informacemi. V případě, že by se Vám z nějakého důvodu nedařilo registrovat se přes přiložený QR kód, je možné registraci udělat přes odkaz https://www.obecdolnimorava.cz/sneznikpass (ubytování vyberte Apartmán SUN DM 73) nebo údaje za Vás do aplikace registrujeme my jako ubytovatel. V tomto případě od Vás k registraci potřebujeme tyto údaje:

1) mail, na který Vám budou zaslány elektronické karty SněžníkPass

2) osobní údaje od všech ubytovaných: jméno, příjmení, datum narození, adresa a číslo cestovního dokladu.

Povinnost registrovat se mají všechny osoby nad 18 let. U dětí ale registraci proveďte také, pokud i pro ně chcete čerpat výhod slev.

Registraci je potřeba mít aktivní nejpozději v den zahájení pobytu před převzetím klíčů.

 

III. Storno podmínky

Vytvořením rezervace a zaplacením zálohy souhlasí objednatel s těmito storno podmínkami, které jsou nedílnou součástí Smluvních podmínek. Storno musí objednatel/ubytovaný učinit písemně, a to buď na email info @ apartman-sun.cz nebo doporučeně na adresu Ing. Lucie Hlobilová, Měřičkova 81, 62100 Brno. Ubytovatel může kdykoliv před i v průběhu doby ubytování smlouvu vypovědět, porušuje-li ubytovaný své povinnosti vyplývající ze smluvních podmínek anebo dobré mravy. Ubytovatel postupuje dále dle storno podmínek.

Při zrušení závazné rezervace ubytování, budou ze strany ubytovatele účtovány tyto storno poplatky:

- zrušení rezervace více jak 30 dní před termínem nástupu – 10% z ceny ubytování

- zrušení rezervace v době 30-15 dní před termínem nástupu – 30% z ceny ubytování

- zrušení rezervace v době 14 – 8 dní před termínem nástupu – 50 % z ceny ubytování

- zrušení rezervace v době 7 a méně dní před termínem nástupu – 100% z ceny ubytování

- v případě, kdy klient na pobyt nenastoupí, přijede pozdě nebo pobyt ukončí dřív je storno poplatek 100% z ceny ubytování

- v případě, že klientovi bude ukončen pobyt ze strany ubytovatele z důvodu porušení smluvních podmínek nebo dobrých mravů je storno poplatek 100% ceny včetně souvisejících poplatků

Na Vánoční a Silvestrovské termíny je vyžadována 100% úhrada v okamžiku rezervace a storno tvoří 100 % částky při zrušení pobytu nebo jeho nenastoupení.

V případě zkrácení pobytu ze strany hosta se úhrada za nevyčerpané dny nevrací.

 

IV. Provozní řád Apartmánu SUN – apartmán číslo 14

Převzetí apartmánu

CHECK-IN je možný v den příjezdu 15.00 – 20.00

Vrácení apartmánu

CHECK – OUT v den odjezdu 8.00 – 10.00

 

IV. a) Převzetí apartmánu v den příjezdu

CHECK-IN v den příjezdu 15.00 – 20.00 hod na recepci Hotelu SPORT, Dolní Morava 53, který se nachází přímo před Apartmánem SUN. Apartmán SUN je označený číslem 14 a nachází se v prvním patře apartmánového domu.

K apartmánu 14 náleží sklep číslo 115 a parkovací stání označené Apartmán 14.

Apartmán je hostu předáván ve stavu, který odpovídá soupisu majetku (příloha Smluvních podmínek č. 1 – Soupis vybavení Apartmánu SUN) a jeho stav je před a po každém ubytovaném kontrolován.

V případě, že ubytovaný host při převzetí apartmánu zjistí jakékoliv závady, je potřeba to neprodleně nahlásit ubytovateli na tel. +420 602 562 588, jinak se má za to, že apartmán byl předán ve stavu způsobilém pro řádné užívání včetně veškerého nepoškozeného vybavení apartmánu dle přílohy č. 1 Soupis vybavení.

IV. b) Zapnutí spotřebičů

Při předání apartmánu smí ubytovaný host dle své potřeby uvést do provozu i spotřebiče, které jsou po čas, kdy je apartmán prázdný vypnuté:

Topení

Dle ročního období je potřeba zapnout radiátor v obytné místnosti do zásuvky, stejně tak topný žebřík v koupelně. Následné ovládání topení probíhá přes digitální řídící jednotky dálkově. Topení nenastavujte manuálně na radiátoru ani na digitálních jednotkách. Nevypínejte wifi.

POZOR!!!! Elektrický radiátor nesmí být v žádném případě ničím přikrytý!!!! Hrozí riziko požáru!

Bojler na teplou vodu

Bojler se nachází uvnitř vestavné skříně v předsíni, v horní části. K jeho spuštění je potřeba pouze otočit kolečkem do polohy ZELENÉHO ON.

IV. c) Pravidla pro ubytované:

Berte prosím v potaz, že apartmán číslo 14 je samostatnou jednotkou a není dovoleno v rámci apartmánového domu přemisťovat věci mezi jednotlivými apartmány. Stejně tak není dovoleno jakkoliv zasahovat do vybavení apartmánu, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektroinstalací.

V apartmánu je zakázáno používat otevřený oheň jako svíčky, vonné tyčinky atd.

V apartmánu je přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ.

V žádném případě nezakrývejte elektrický radiátor, hrozí riziko požáru!

K uložení lyží, lyžařských bot, snowboardů, kol a jiného sportovního vybavení je určen výhradně uzamykatelný sklep číslo 115 a není povoleno tyto věci brát nahoru do apartmánu.

Při odchodu z apartmánu prosím VŽDY ZHASÍNEJTE světla, vypínejte elektrické spotřebiče, odstraňte vše z indukční varné desky a vypněte ji, zavírejte okna a zamykejte. Dodržujte prosím nejen noční klid 22.00 – 08.00, ale i v rámci běžného provozu buďte prosím ohleduplní k ostatním ubytovaným v apartmánovém domě.

Chovejte se prosím k veškerému vybavení apartmánu tak, jak by jste chtěli, aby se ostatní chovali k vybavení u Vás doma.

V případě problému nebo jakékoliv potřeby volejte prosím buď majitelům +420 602 562 588, +420 777 829 737 nebo na recepci Hotelu Sport +420 602 785 999. Veškeré problémy se budeme snažit vyřešit, velmi nám záleží na Vaší spokojenosti a přejeme si, aby jste u nás strávili příjemný čas ♥

 

IV. d) Odpovědnost za škody na zdraví a majetku

Ubytovaný ručí za veškeré škody vzniklé v souvislosti s jeho pobytem. Ubytovaný, včetně všech s ním ubytovaných osob, odpovídá za škodu způsobenou na majetku ubytovatele, jeho poškozením, či zničením. Ubytovaný je povinen vznik takovéto újmy bezprostředně hlásit ubytovateli na tel. +420 602 562 588. O vzniku škody je povinen sepsat zápis a provést zdokumentování (foto, svědci, apod.) Ubytovatel má právo na náhradu škody vůči ubytovanému, včetně všech s ním ubytovaných osob, uvedením do původního stavu, pokud to není možné, tak v penězích.

POZOR! V případě ztráty klíčů od apartmánu je ubytovaný povinen uhradit výměnu 2 ks bezpečnostních FAB zámků, výměnu 3 ks bezpečnostních generálních klíčů a taktéž náhradu za dálkový ovladač od bezpečnostní závory a klíčenku od apartmánu. Hodnota této výměny je 4.000,- Kč (čtyřitísícekč).

Každý ubytovaný klient je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí v zaparkovaných vozidlech. Ubytoval za tyto škody neručí. Každý z ubytovaných hostů je povinen bezodkladně ohlásit nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské služby a učinit vše, aby odvrátil hrozící nebezpečí.

Celý objekt i parkoviště jsou monitorovány kamerovým systémem pro zajištění bezpečného a bezproblémového chodu apartmánového domu. Zakoupením pobytu v Apartmánu SUN vyjadřujete souhlas s tímto kamerovým systémem.

 

IV. e) Vrácení apartmánu

CHECK-OUT 08.00 – 10.00 vrácení klíčů na recepci Hotelu Sport. V případě pozdějšího Check-outu bude účtována sankce 1.000,- Kč. Ubytovaný klient je povinen vrátit apartmán ve stavu, v jakém byl přebrán. Po odjezdu bude v apartmánu zajištěn úklid úklidovou službou, ale i přesto zajistěte prosím umytí a uklizení nádobí do stavu, v jakém byla kuchyně při Vašem příjezdu.

 

Před vrácením klíčů a předáním apartmánu prosím proveďte následující:

- umyjte, utřete a ukliďte veškeré nádobí a vybavení kuchyně

- vyprázdněte lednici - zavřete okna

- použité ručníky a utěrky odložte v koupelně na zem

V případě extrémního znečištění apartmánu je stanovena sankce ve výši 1.500,- Kč. V případě poškození vybavení apartmánu nebo ztráty vybavení apartmánu je ubytovatel oprávněný požadovat adekvátní finanční náhradu.

 

V. Provozní řád společných prostor apartmánového domu

Tato pravidla stanovená domovním řádem, mají přispět k tomu, aby vztahy a vzájemné soužití mezi uživateli apartmánů (a to i krátkodobými) v domě č.p. 73, Dolní Morava, bylo klidné, přátelské, nebo alespoň vyhovující. Tato pravidla jsou součástí zakládacích dokumentů shromáždění Společenství vlastníků budovy na pozemku parc. č. st. 169, k.ú. Dolní Morava, Dolní Morava a jsou pro všechny vlastníky i oprávněné uživatele apartmánů a dalších nebytových prostor (dále jen „jednotky“), stejně jako další osoby pohybující se v prostorách domu, závazné. Dodržování pravidel občanského soužití stanovené zákonem stejně jako pravidel slušného chování a vzájemné ohleduplnosti bude vyžadováno a prohřešky proti těmto pravidlům budou postihovány.

1. Vlastníci jednotek a jejich hosté jsou povinni se s těmito pravidly podrobně seznámit a veškerá ustanovení v nich obsažená důsledně dodržovat. 2. Za osoby s omezenou svéprávností a děti odpovídají jejich zákonní zástupci či opatrovníci (dále jen „zástupci“). Tito zástupci jsou povinni zprostředkovat obsah domovního řádu těmto osobám způsobem odpovídajícím jejich rozumovým schopnostem a zároveň se aktivně podílet na dodržování těchto ustanovení těmito osobami.

3. Každý uživatel jednotky v domě je oprávněn užívat společné prostory jen dle účelu jejich určení a v rozsahu, ke kterému je oprávněn. Při jejich užívání nesmí narušovat harmonické prostředí domu či omezovat jeho další obyvatele.

4. Každý je povinen udržovat svoji jednotku a prostory, které jsou součástí jednotky či jiné prostory ve vlastnictví na vlastní náklady ve stavu, který neruší, neomezuje, či neohrožuje ostatní uživatele jednotek. Rovněž je povinen dbát zásad bezpečnosti a přizpůsobit své chování stavu společných prostor.

5. Vlastník jednotky, který poskytuje jednotku do pronájmu, nebo ji jinak přenechá k dočasnému užívání třetí osobě je odpovědný za to, že tyto osoby dodržují domovní řád. Současně je povinen oznámit statutárnímu orgánu společenství počet osob (včetně kontaktu na alespoň jednu z osob), které tuto jednotku užívají.

6. Za škody vzniklé v souvislosti s porušením domovního řádu uživateli jednotky, či hosty uživatele jednotky, odpovídá vlastník jednotky a to i v době své nepřítomnosti.

7. Pohyb zvířat v domě (zejména psů) je z vůle vlastníků jednotek nežádoucí a v případě jejich výskytu bude vlastníkovi, který toto ujednání porušil (a to i prostřednictvím jeho návštěvy, hosta) účtován paušální poplatek za zvýšené náklady za úklid ve výši 1.500,- Kč za každé jednotlivé porušení.

8. Uvnitř ani vně jednotek, či společných prostorech domu nesmí být provozována žádná soustavná činnost, která by narušovala klid a pohodu ostatních obyvatel.

9. Noční klid musí být dodržován v době mezi 22.00-08.00. V této době by měly být vyloučeny z provozování činnosti, které svým charakterem mohou tento klid narušovat.

10. V případě provádění úprav jednotky, nevyžadujících projednání shromážděním, je vlastník jednotky povinen toto ohlásit statutárnímu orgánu společenství min. 3 dny před započetím prací. Práce mohou být prováděny jen v pracovní dny a soboty (pokud na tyto nepřipadá svátek) mezi 8.00- 18.30.

11. Je zakázáno skladovat věci ve společných prostorách domu; v případě nerespektování tohoto ustanovení, budou po upozornění skladované předměty na náklady jejich vlastníka odstraněny. V případě, že vlastník nebude zjištěn, bude odstranění provedeno na náklady všech vlastníků.

12. Chodby a schodiště musí být stále volně průchodné, i při krátkodobém omezení (např. v důsledku stěhování) musí být vždy zajištěn průchod o šíři min. 80cm.

13. Z oken, balkonů a teras je zakázáno vyklepávat rohožky, mopy, prachovky, ubrusy či koberce, stejně jako se i jiným způsobem zbavovat nečistot a odpadků jejich vyhozením z okna, dveří či balkonu, nebo z terasy. V případě znečištění společných prostor je osoba za toto znečištění odpovědná povinna sjednat nápravu bezodkladně a v dostatečné kvalitě. V opačném případě bude proveden úklid a náklady přeúčtovány, včetně náhrady času správce, nebo statutárního orgánu.

14. Společné prostory nesmí být užívány k propagaci komerční činnosti, mimo případy, kdy je k tomu dáno svolení shromážděním vlastníků. Stejně tak nesmějí být umisťovány jiné předměty (jako markýzy, zástěny, klimatizační jednotky, antény, kouřovody apod.) na vnější plášť domu bez souhlasu společenství. Rovněž nesmí být bez předchozího souhlasu společenství vnější plášť budovy narušován, natírán a jinak upravován bez souhlasu společenství.

15. Je zakázáno umožnit vstup do domu neznámým osobám. Domovní dveře se od 20.00- 05.00 důsledně zamykají.

16. Každý obyvatel domu, musí udělat vše pro to, aby zabránil vzniku požáru, rovněž nesmějí být skladovány hořlavé předměty v místech, kde mohou způsobit požár, či riziko jeho vzniku zvýšit. Stejně tak nesmí být v objektu domu používána zábavní pyrotechnika, a nesmějí být vyhazovány hořící věci z oken, dveří či balkonů nebo teras (platí i pro nedopalky cigaret).

17. V prostorách domu a všech okolních společných prostorách platí přísný zákaz kouření.

18. Veškerá porušení pravidel a opatření budou zaznamenána. V případě neodstranění vzniklé škody osobou, která ji způsobila, může tato být odstraněna na její náklady. Povinnost uhradit tyto náklady (včetně nákladů s odstraněním škody související) vzniká na požádání, v opačném případě se ocitá osoba, která škody způsobila, či je za ni odpovědná, v prodlení.

19. Domovním řádem nejsou dotčeny další práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů. Tento domovní řád byl přijat dne 4.4.2018 na zasedání Shromáždění Společenství vlastníků

 

VI. Doplňkové informace

V případě Vašeho zájmu můžete využívat služeb Hotelu Sport: Tyto služby nejsou v ceně ubytování a klient si je hradí sám přímo v Hotelu Sport. Provozovatel Apartmánu SUN není provozovatelem služeb v Hotelu Sport a nenese za ně žádnou zodpovědnost.

Stravování formou polopenze

V případě zájmu o stravování je možné si předem v Hotelu Sport objednat polopenzi. Snídaně i večeře je nutné rezervovat minimálně 1 den předem. Rezervaci si můžete vytvořit telefonicky na čísle +420 602 785 999 nebo emailem recepce@sporthoteldm.cz

Snídaně: 8.00 – 10.00

Večeře: 18.00 – 20.00

Ceny polopenze

Snídaně - dospělá osoba 150,- Kč - dítě 80,- Kč

Večeře - dospělá osoba 160,- Kč - dítě ( 3-7 let) 90,- Kč

Otevírací doba restaurace Hotelu Sport 11.30 – 18.00 (kuchyně přijímá objednávky do 17.00) Večerní provoz neděle – čtvrtek 20.00 – 21.00 (kuchyně přijímá objednávky do 20.30) pátek – sobota 20.00 – 22.00 (kuchyně přijímá objednávky do 21.30) V čase 18.00 – 20.00 je restaurace vyhrazena pro hotelové hosty a pro hosty s rezervací. Tuto rezervaci si můžete vytvořit telefonicky na čísle 602 785 999 nebo na emailu recepce@sporthoteldm.cz Wellness

 

Vstup do bazénu a vířivky: 12.00 – 22.00 ( dospělá osoba 200,- Kč, dítě 3-12 let 100,- Kč)

Vstup si můžete zakoupit u obsluhy recepce nebo restaurace vždy před samotnou návštěvou wellness centra – není možné nechávat otevřený účet. Děti do 15 let mohou do wellness centra jen v doprovodu dospělé osoby. Mimo uvedené časy je wellness centrum vyhrazeno pouze pro hotelové hosty.

Finská sauna 14.00 – 22.00 (dospělá osoba 180,- Kč, dítě 3-12 let 180,- Kč) V ceně je zapůjčení saunového prostěradla. Kapacita sauny je 12 osob. Nutná rezervace minimálně 2 hodiny předem. Pokud budete navštěvovat saunu se svými dětmi, žádáme Vás o dodržování základních pravidel saunování, aby si mohli všichni návštěvníci vychutnat tichý a ničím nerušený rituál. Půjčovné županu 100,- Kč/ ks

Masáže

Dále můžete v Hotelu Sport využít masáže: http://www.sporthoteldm.cz/masaze-parafinovezabaly . Nutno objednat předem. Informace o aktuální dostupnosti masáží (den, čas) lze získat na čísle +420 602 785 999, prostřednictvím e-mailu recepce@sporthoteldm.cz nebo také osobně u obsluhy restaurace.

Změna otevírací doby wellness centra vyhrazena. Aktuální informace vždy získáte u obsluhy recepce nebo u obsluhy restaurace. Provozní řád wellness centra naleznete u hlavního vchodu do wellness centra nebo na webových stránkách: http://www.sporthoteldm.cz/navstevni-rad-wellness

 

Recepce

Provozní doba 8:00 - 10:00 a 14:00-20:00.

Mimo uvedené časy není obsluha recepce přítomna. Obsluha recepce je k dispozici na tel. +420 62 785 999 a to v čase 08.00 – 20.00.

Check-in: 15:00 – 20:00

Check-out: 8:00 – 10:00

Prosím berte v potaz, že není možný dřívější Check-in, ani pozdější Check-out.

Cvičební sál

Vstup do cvičebního sálu je možný v čase 10.00 – 21.00 Poplatek za vstup do cvičebního sálu je 50,- / osoba. Klíče jsou k zapůjčení u obsluhy restaurace za vratnou zálohu 100,- Kč. Děti do 17 let mohou vstupovat do sálu pouze v doprovodu dospělé osoby. Užívání sálu a sportovního vybavení je na vlastní nebezpečí. Před vstupními dveřmi je k nahlédnutí provozní řád, který je nutné dodržovat. Do cvičebního sálu je zákaz vstupu se psem.

Dětský koutek

Poplatek za vstup do dětského koutku je 50,- Kč/osoba. Děti vstup pouze v doprovodu rodičů, a to v čase 08.00 – 22.00. Po ukončení návštěvy je nutné po sobě uklidit. Do dětského koutku je zákaz vstupu se psem.

Informace ohledně služeb Hotelu Sport jsou pouze informativního charakteru a za jejich změnu provozovatel Apartmánu Sun neručí.

 

VII. Závěrečná ustanovení

Předané osobní údaje ubytovaného a dalších s ním ubytovaných osob, uvedené v objednávce/rezervaci, použije ubytovatel pouze pro uzavření smluvního vztahu, evidenci pro odvod ubytovacích a pobytových poplatků a účetní účely, s čímž ubytovaný bez výhrad souhlasí.

Příloha č. 1 Smluvních podmínek - SOUPIS VYBAVENÍ APARTMÁNU SUN - 1 x bojler - 1 x lednice - 1 x mikrovlnná trouba - 1 x vestavná skříň na bojler/lednici/mikrovlnnou troubu - 1 x vestavná šatní skříň - 5 x šatní ramínko - 3 x stropní led svítidlo - 1 x topný žebřík - 1 x toaletnní mísa/toaletní prkýnko - 1 x toaletní štětka - 1 x držák toaletního papíru - 1 x umyvadlo - 1 x umyvadlová baterie - 1 x mýdlenka na tuhé mýdlo - 1 x zrcadlová skříňka - 1 x osvětlení zrcadla - 1 x závěsné háčky na oblečení - 1 x stropní koupelnové svítidlo - 1 x sprchový kout/ skleněná zástěna / baterie Grohe se sprchovou hlavicí - 1 x kuchyňská linka včetně umyvadla - 1 x vodovodní kuchyňská baterie - 1 x indukční varná deska - 1 x digestoř - 6 x talíř malý - 6 x talíř velký - 6 x talíř polévkový - 6 x talíř dětský plastový - 6 x miska dětská plastová - 6 x kelímek dětský plastový - x sklenice - 4 x hrnek bílo/šedý - 4 x hrnek bílý - 4 x sklenice na víno - 4 x sklenice na kávu - 1 x váza - 1 x dětský polštářek - 1x dětská duchna - 1x dětské ložní prádlo - 1x rozkládací sušák na prádlo - 3 x hrnec včetně pokliček - 1 x pánev - 1 x konvice na čaj skleněná - 1 x konvice na čaj varná - 1 x podložka pod konvici - 6 x kompletní příbory - 4 x ostrý nůž - 1 x vařečka - 1 x osvětlení jídelního stolu - 1 x jídelní stul - 4 x jídelní židle - 1 x dětská jídelní židlička - 2 x garnýž - 3 x závěs - 1 x televizní stolek - 1 x televize - 1 x manželské dvoulůžko - 1 x manželská dvojmatrace - 1 x chránič dvojmatrace - 2 x šuplík pod postel - 4 x polštář - 4 x peřina - 1 x noční stolek - 2 x úložný prostor pod postelí - 4 x náhradní deka - 2 x okrasný polštářek - 1 x konfereční stolek - 1 rozkládací sedací souprava - 1 x okrasná orchidej včetně květináče - 1 x kulatá podložka na jídelním stole - 6 x kuchyňská utěrka - 1 x odpadkový koš - 2 x odkapávací podložka pod boty - 1 x rohožka před apartmánem - 1 x dětská cestovní postýlka - 1 x lapač snů dekorace

Kontakt

Apartmán SUN
Dolní Morava 73
561 69 Dolní Morava
Zobrazit na mapě

+420 602 562 588
+420 777 829 737

Novinky e-mailem

Informace o akcích, ubytování a všem co se děje v Jeseníkách